2021

  • Kalevalainen jäsenkorjaus on kokonaisvaltainen hoitomuoto

    Kokonaisvaltainen hyvinvointi on hyvän elämänlaadun perustana. Mitä kokonaisvaltainen hyvinvointi ja hyvä elämänlaatu ovat? Hyvinvoiva ihminen kokee elämänsä mielekkääksi ja on tyytyväinen siihen, sellaisena kuin se on. Hyvinvointi on kokonaisuus, joka koostuu monista eri asioista. Hyvinvoinnin kulmakivet ovat terveellinen ravinto, riittävä lepo, liikunta, rentouttava vapaa-aika ja mielen hyvinvoinnista huolehtiminen. Miten omaa hyvinvointiaan voi parhaiten edistää? Omaan hyvinvointiin voi vaikuttaa monella tavalla, olennaista sen kannalta on kuitenkin riittävä tasapaino edellä mainittujen hyvinvoinnin kulmakivien välillä. [lue lisää]

  • Ihonhoito on tärkeä osa kokonaisvaltaista terveydestä huolehtimista

    Iho on tärkeä elin kokonaisvaltaisen hyvinvointimme kannalta; se suojaa meitä, pitää yllä sopivaa lämpötilaa, muodostaa D-vitamiinia ja auttaa meitä myös vuorovaikutuksessa ulkomaailman ja läheisten ihmisten kanssa. Iho koostuu kolmesta eri osasta, jotka ovat: orvaskesi, verinahka ja ihonalaiskudos. Orvaskesi on ihon uloin osa, joka on 0,05 – 0,2 millimetriä paksu. Sen tehtävänä on suojata kehoa ulkopuolisilta vaikutteilta, kuten kylmyydeltä, UV-säteiltä, mikrobeilta, kemikaaleilta ja myös estää liika veden imeytyminen ja nesteenmenetys. Verinahka on keskimmäinen osa, joka on 0,5 – 1 millimetriä paksu kerros. [lue lisää]