Kalevalainen jäsenkorjaus on kokonaisvaltainen hoitomuoto

Julkaistu: 15 November 2021

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on hyvän elämänlaadun perustana. Mitä kokonaisvaltainen hyvinvointi ja hyvä elämänlaatu ovat? Hyvinvoiva ihminen kokee elämänsä mielekkääksi ja on tyytyväinen siihen, sellaisena kuin se on. Hyvinvointi on kokonaisuus, joka koostuu monista eri asioista. Hyvinvoinnin kulmakivet ovat terveellinen ravinto, riittävä lepo, liikunta, rentouttava vapaa-aika ja mielen hyvinvoinnista huolehtiminen.

Miten omaa hyvinvointiaan voi parhaiten edistää?

Omaan hyvinvointiin voi vaikuttaa monella tavalla, olennaista sen kannalta on kuitenkin riittävä tasapaino edellä mainittujen hyvinvoinnin kulmakivien välillä. Tärkeää on tehdä omaa hyvinvointiaan tukevia valintoja ja tutustua itseensä. Keho ja mieli ovat vahvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Liikunta ja ravinto vaikuttavat sekä kehoon että mieleen ja mielen hyvinvoinnilla on myös yhteys fyysiseen terveyteen ja mielen ongelmat voivat vaikuttaa monen sairauden takana. Voimme vaikuttaa paljon sekä fyysiseen hyvinvointiimme että mielenterveyteemme. Molempien ylläpitämiseen voi tehdä päivittäin niitä tukevia valintoja. Muutos kehon ja mielen hyvinvointia lisääviin valintoihin vaatii sitoutumista, aikaa ja vaivannäköä. On aina helpompi pysytellä totutussa kaavassa, vaikka se ei olisi paras mahdollinen, kuin muuttaa tottumuksiaan. Tavoitteet kannattaa myös asettaa realistiseksi, että ne on mahdollista toteuttaa.

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoitomuodot voivat tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia

Monet vaihtoehtoiset ja täydentävät hoitomuodot pyrkivät tukemaan hyvinvoinnin taustalla olevaa tasapainoa ja hoitamaan terveyttä kokonaisvaltaisesti, enemmin kuin hoitamaan pelkästään jo olemassa olevia oireita.

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoitomuodot tähtäävät ihmisen kokonaisvaltaiseen hoitamiseen, hyvinvoinnin lisäämiseen, sekä sairauksien ennalta ehkäisyyn sekä hoitamiseen. Monet niistä eivät ole tieteellisesti todistettu tai niiden vaikutuksista ei ole täsmällistä tietoa, vaikka niitä olisi tutkittu. Osalla hoidoista on kuitenkin tutkittua vaikutusta ihmisen terveydentilaan, kuten esimerkiksi akupunktio, kalevalainen jäsenkorjaus, osteopatia ja vyöhyketerapia. Oikealla ruokavaliolla ja terveillä elämäntavoilla voi ehkäistä monia sairauksia ja monet löytävät apua mielen rauhoittamiseen esimerkiksi meditaatiosta tai joogasta. Muita hyödyllisiä vinkkejä tarjoaa moni kokenut ammattilainen tai yritys, kuten esimerkiksi Hollolan Apteekki.

Täydentäviä hoitomuotoja kokeillessa ja valitessa kannattaa varmistaa että hoitojen antaja, niitä tarjoava yritys tai esimerkiksi jäsenkorjaaja ovat asiaan perehtyneitä ja koulutettuja asiantuntijoita. On myös olennaista muistaa, että etenkin kaikissa akuuteissa vaivoissa ja kiputiloissa on tärkeää käydä lääkärissä ja keskustella lääkärin kanssa sopivista hoitomuodoista. 

jaa